2007 12 21 park szadz 019

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl