Pałac w Kopicach

fotograficznie o przyrodzie, historii, krajobrazie