Krzyż na stokach Wielkiej Sowy – Carl Benjamin Grieger

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl