Polująca Czapla siwa. Park Południowy we Wrocławiu

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl

Polująca Czapla siwa. Park Południowy we Wrocławiu