Sum pospolity – Park Południowy

Fotograficznie o ludziach, przyrodzie, historii - fotoPort.pl