Wielka Sobota na Podtatrzu

        Wielka Sobota – między mrokiem a światłem     Wielka Sobota  jest ważnym dniem w kalendarzu także współcześnie kultywowanych obrzędów religijnych i zwyczajów ludowych. Podhale, Spisz i Orawa są regionami w których tradycje są pielęgnowane z większym zaangażowaniem niż w większości regionów naszego kraju. Wiele z dawnych a zachowanych tam obyczajów dotyczy Wielkiej Soboty. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę jest jeszcze powszechne w całej Polsce…  Czytaj dalej